Ζητείται Web Developer

Ζητείται Web Developer

Ζητείται Web DeveloperΗ εταιρεία sunTech Α.Ε. ζητεί Web Developer στην Αθήνα.
Freelancer or employee

Ο/η συνεργάτης θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη και το σχεδιασμό εφαρμογών περιβάλλοντος Web. Οι τεχνολογίες στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθεί είναι .net/C#, ASP.NET MVC, javascript/typescript, angularjs, jQuery.

Απαιτούμενα Προσόντα

Πτυχίο στο τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων, των Μηχανικών Υπολογιστών ή σε αντίστοιχο τομέα.

Αποδεδειγμένες γνώσεις του αντικειμένου (C#, ASP.NET MVC, javascript)
Γνώσεις Object Oriented Principles

Πολύ καλή γνώση Front end τεχνολογιών (html5, css3, javascript/jquery/Ajax/Json, responsive grid systems (ex. bootstrap))

Ομαδικό πνεύμα και ανεπτυγμένη ικανότητα αναλυτικής σκέψης, προγραμματισμού και οργάνωσης

Διάθεση για συνεχή παρακολούθηση και ενημέρωση πάνω σε νέες Web τεχνολογίες

Δημιουργική ικανότητα, αισθητική, κέφι για φρέσκες ιδέες, γνώση των τρέχοντων trends & τεχνικών του web

To βιογραφικό σας : info@suntech.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2102934920